2018 Yılı Proje Çağırısı

Sınırsız Eğitim ve Araştırma Derneği (SEAD) Yönetim Kurulu, ülkemizdeki araştırma ve geliştirme faaliyetlerini arttırmak amacıyla eğitim alanında yürütülecek bilimsel araştırma projelerini destekleme kararı almıştır. Yönergeye uygun olarak hazırlanan ve değerlendirme sonuçları olumlu olan proje önerileri desteklenecektir. Başvuru işlemleri sırasında dikkate alınması gereken hususlar aşağıda maddeler halinde sıralanmıştır.

1. Sınırsız Eğitim ve Araştırma Derneği üyelerinin projelerine öncelik verilir.

2. Başvurular 10 Şubat – 28 Şubat 2018 tarihleri arasında "Başvuru Formu" aracılığı ile yapılmalıdır. Yönergeye uygun olarak hazırlanan Başvuru Formunun çıktısı alınmalı ve imzalanmalıdır. Başvuru Formunda talep edilen belgeler eksiksiz olarak hazırlanan forma eklenmelidir. İmzalanan başvuru evrakı bilgisayara taratılmalı ve PDF formatında bap@sead.com.tr adresine gönderilmelidir.

3. Başvuru dönemi içerisinde SEAD BAP Komisyonuna ulaşan proje önerileri, Komisyon tarafından eksik evrak olup olmadığı yönüyle ön incelemeye tabi tutulur. Ön inceleme sonucunda değerlendirmeye değer bulunan proje başvuruları ilgili alanda en az doktora derecesine sahip iki uzman tarafından değerlendirilir. Değerlendirmeye değer bulunmayan öneriler proje sahibine iade edilir. Uzmanlar değerlendirme sonuçlarını bir rapor halinde en fazla 15 gün içinde Komisyona bildirir. Komisyon hakem raporları doğrultusunda desteklenmesi uygun olan projeleri belirler ve SEAD Yönetim Kurulunun onayına sunar. Yönetim Kurulu mevcut bütçe olanaklarını da dikkate alarak desteklenecek projeleri ve destek miktarlarını belirler. Desteklenmesi uygun görülen projeler kamuoyuna duyurulur.

4. Desteklenmesi uygun görülen proje önerilerinin yürütücüleri ile Proje Destek Sözleşmesi imzalanır. İmzaaşamasında başvuru evrakı ıslak imzalı olarak Komisyona teslim edilir. Proje başlama tarihi Destek Sözleşmesi imza tarihidir.

5. Başvuru işlemleri sırasında kullanılacak belgelere ulaşmak için tıklayınız.

İlgililere önemle duyurulur.