SEAD Toplantılar

Derneğimiz eğitim alanında yürütülen akademik çalışmaların paylaşılması için yeni ortamlar oluşturmayı amaç edinmiştir. Bu doğrultuda eğtim alanında çalışmalar yapan akademisyen, öğretmen, veli, öğrenci ve diğer eğitimcilerin katılımıyla gerçekleşecek uluslararası sempozyum düzenlenmesi çalışmalarına başlama kararı alınmıştır.