Buildings

Sınırsız Eğitim ve Araştırma Derneği

Derneğimizin amacı; eğitim alanında ulusal ve uluslararası düzeyde yapılan çalışma ve araştırmaları desteklemek, niteliğini yükseltmek, elde edilen sonuçları uygulamaya aktarmak, her yaş ve düzeydeki öğrencilerin dil, zihinsel, fiziksel ve sosyal becerilerini geliştirmeye katkı sağlamak, toplumda bilim okuryazarlığını geliştirme ve yaygınlaştırma çabalarını desteklemek, eğitimci ve araştırmacılara sınırsız öğrenme ve geniş araştırma platformu oluşturmaktır.